sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Đinh Xuân Cường
Giám Đốc - 0905 099 834

Chia sẻ lên:
Thùng carton 7 lớp

Thùng carton 7 lớp

Mô tả chi tiết

 Thùng 7 lớp thùng dùng để đựng các loại hàng nặng, di chuyển xa như: hàng may mặc, đồ gỗ xuất khẩu, đồ gốm...

Bao gồm các loại giấy phổ biến như sau:

- 1 vàng 6 xeo

- 2 Vàng 5 xeo

- 1 ĐL 6 Xeo

- 2 ĐL 5 Xeo

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp