sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Đinh Xuân Cường
Giám Đốc - 0905 099 834

Chia sẻ lên:
Thùng carton 5 lớp

Thùng carton 5 lớp

Mô tả chi tiết

 Thùng carton 5 lớp là loại thùng giấy phổ biến nhất sử dụng để đóng hàng may mặc, bánh kẹo, thực phẩm, giày dép, đồ gỗ...xuất khẩu hoặc tiêu dùng trong nước. Bao gồm các kết cấu giấy như sau:

- 5 xeo

- 1 Vàng 4 xeo

- 2 Vàng 3 xeo

- 1 ĐL 4 Xeo

- 1 ĐL 3 Xeo 1 Vàng

- 2 ĐL 3 Xeo

- 1 Duplex 4 xeo

- 1 Duplex 3 xeo 1 Vàng

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thùng carton 5 lớp 2 mặt vàng
Thùng carton 5 lớp 2 mặt vàng
Thùng carton 5 lớp 2 mặt vàng
Thùng carton 5 lớp 2 mặt vàng
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp